16 July, 2019
You are here: Home » Newsletter » Tulafono Tau Faaofi o le a faaofi atu i le Fono Aoao Faitulafono
Tulafono Tau Faaofi o le a faaofi atu i le Fono Aoao Faitulafono

Tulafono Tau Faaofi o le a faaofi atu i le Fono Aoao Faitulafono

Tusa ai ma Tulafono Tumau a le Palemene, ua tuuina atu nei le Faasilsilaga o lea faaofi atu i le Fono Aoao Faitulafono i lana Fonotaga o le a amatalia i le Aso Lua, 30 Me 2017 ia Tulafono Tau Faaofi nei:

  1. Tulafono Tau Faaofi o le Faatatauina o Tupe 2017/2018. (Appropriation Bill 2017/2018)
  2. Tulafono Tau Faaofi o Teuteuga o  le Tulafono o Tiute o Faailoga Tusi 2017. (Stamp Duty Amendment Bill 2017)

FAIA i le aso 26 Me 2017

Sefuiva Charlene Malele

Failautusi o le Fono Aoao Faitulafono

Leave a Reply

Scroll To Top