Government Prayer Meeting : Communication Sector

“For with stammering lips and another tongue, He will speak to his people….” – Isaiah 28:11 (NKJV)

The Communication & Information Technology Sector conducted the Government Prayer Meeting held on the 28th September 2022.

The service was led by the Clerk of the Legislative Assembly – Afioga Satama Leatisā Uitimē Tala, and was associated by members of the Office of the Regulator, Samoa Post Office and the Ministry of Communication and Information Technology.

The Sector (representing the Government as a whole) was reminded of the importance of knowing the language with which we communicate with God and the value of knowing His Word; for by it we are able to understand His will that is communicated to us.

We continue to submit the rest of the week into God’s good hands and pray that His grace and mercy will continue to be upon our Government as well as our beloved nation of Samoa.

__________________________________________________________

FONO TATALO A LE MALO

LALA MAOTI O FESOOTAIGA

“Auā e tautala atu o Ia i lenei nuu i upu e lē matala, ma le gagana ese….” – Isaia 28:11.

Sa faataunuuina e le Lala Maoti o Fesootaiga le Fono Tatalo a le Malo i le aso 28 o Setema 2022, i le Maota Tatalo a le Malo i Palisi.

Sa taitaia e le Afioga i le Failautusi o le Fono Aoao Faitulafono le sauniga – Afioga Satama Leatisā Uitimē Tala; ma sa lagolagoina e sui mai le Ofisa o le Pule Faatonu, Falemeli o Samoa ma le Matagaluega o Fesootaiga ma Faamatalaga Faatekolonosi.

Sa faamanatuina i lenei Lala Maoti (e fai ma sui o le Malo atoa) le taua o lo tatou iloa o le gagana tatou te fesootai ai ma le Atua ma le taua o lana Upu. Aua o lo tatou iloa o lana Upu, tatou te malamalama ai i lona finagalo o lo o fesootai mai ia’i tatou.

E faaauau ona tuuina atu toega o lenei vaiaso i aao alofa o lo tatou Atua, ma le tatalo ina ia iai pea lona alofa tunoa ma lona alofa mutimutivale i luga o le tatou Malo faapea foi ma si o tatou atunuu pele o Samoa.