Member of Parliament Induction Programme

The Office of the Clerk of the Legislative Assembly held a 4-day Induction Programme (19th – 22nd September 2022) for all Members of Parliament; in which the various Ministries of Government worked in collaboration with the OCLA to aid Members in their understanding of all parliamentary and law making processes.


Over the 4-day programme, Members were given a comprehensive look at the Legislative Process, Functions of Parliamentary Committees, Parliamentary Procedures and the Role and Responsibilities of other core Institutions related to Parliament.


“The main objective of this programme is to equip new Members with the appropriate knowledge and tools to carry out their duties while simultaneously providing returning Members with a refresher course on Parliamentary function and procedures” – Speaker of the Legislative Assembly

This Programme is held at the start of every Parliamentary term but was postponed due to Covid restrictions.

POLOKALAME MO SUI USUFONO O LE PALEMENE

19 – 22 Setema 2022

Sa faatautaia e le Ofisa o le Failautusi o le Fono Aoao Faitulafono se Polokalame mo Sui Usufono uma o le Palemene mo aso e 4, e afua mai i le aso 19 seia oo i le aso 22 o Setema 2022. O lea Polokalame sa galulue soosootauau ai Matagaluega eseese o le Malo faatasi ma le Ofisa o le Failautusi e fesoasoani i Sui Usufono i lo latou silafia i faagasologa o le fausiaina o tulafono ma taualumaga faa-Palemene.

I le gasologa o lenei polokalame mo aso e 4, na faatepa ai Sui Usufono i le faagasologa o Tulafono, Matafaioi o Komiti Faa-Palemene, Taualumaga Faa-Palemene ma Tiute ma Galuega Tauave a isi itutino a le Malo e fesootai ma le Palemene.

“O le sini autu o lenei fuafuaga, o se tapenaga mo faamoemoega e fesoasoani ai i Sui Usufono fou a o se toe faamanatu i Sui Usufono ua toe pale mai, i a latou tapenaga mo le faatinoina, o a latou matafaioi tauave faa-Sui Usufono o le Palemene”. – Fofoga Fetalai o le Fono Aoao

“O le naunautaiga, ia mafatotoga Sui Usufono o le Palemene i auala moomia ma talafeagai, e faaauupegaina ai a outou tapenaga uma mo le faatinoina o o outou tiute faa-Sui Usufono”.

O lenei polokalame e faataunuuina i le amataga o Paeaiga taitasi, ae peitai sa tolopoina ona o vavao o le Koviti.