PRE-SITTING BRIEFING OF NEW INTRODUCED BILL TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY

17th October 2022

Pursuant to Standing Order 32(6), the Legislative Assembly conducted its pre-sitting seminar on Monday, 17th October 2022 at 10:00am at the Maota o Tofilau Eti Alesana building, Mulinuu. The purpose of the seminar, is to explain the Government Bill that will be introduced in the Legislative Assembly, through a briefing of Heads of Ministries responsible for the Bill.

This morning, a brief presentation was given by the Acting Chief Executive Officer of the Samoa Ports Authority to clarify the Ports Authority Amendment Bill 2022, which will be introduced in the Legislative Assembly on Tuesday 18th October 2022.

The purpose of this program is to assist and support all Members of Parliament with relevant information to construct their thoughts and speeches during the Second Reading of a Bill introduced to Parliament.

________________________________________________________________________________________________________

PEPA O FAAMATALAGA

17 o Oketopa 2022

“SEMINA A LE PALEMENE MO LE FAAMALAMALAMAINA O TULAFONO TAU FAAOFI FOU O LE A FAAOFIA I LE FONO AOAO FAITULAFONO”

E tusa ai ma le Tulafono Tumau 32(6), sa faatautaia le Semina mo Sui Usufono o le Palemene i le Aso Gafua, 17 o Oketopa 2022 i le 10:00 i le taeao i le Maota o Tofilau Eti Alesana i Mulinuu. O le faamoemoe o lenei semina, e faamalamalama ai Tulafono Tau Faaofi a le Malo o le a faaofia i le Fono Aoao Faitulafono, e tauala i Folasaga a Faauluuluga o Matagaluega e fitoitonu ma ia Tulafono Tau Faaofi.

O le taeao nei, na folasia manino ai e le Sui (Acting) Ofisa Sili o le Pulega o Uafu ma Taulaga la latou Folasaga e faamanino ai le Tulafono Tau Faaofi o Teuteuga o le Tulafono a le Pulega o Taulaga 2022, lea ua faatulaga mo le faaofiina atu i le Fono Aoao Faitulafono, i le Aso Lua, 18 o Oketopa 2022.

O faamoemoega o lenei Polokalame, e lagolago ma fesoasoani ai i tapenaga a Sui Usufono uma o le Palemene, mo le tapenaina o latou finagalo, mo a latou Saunoaga i le taimi o le Faitauga Faalua o se Tulafono Tau Faaofi i totonu o le Palemene.