Tulafono Tau Faaofi o le a faaofi atu i le Fono Aoao Faitulafono